Producten en categorieën importeren

Orders Manueel één voor één producten in uw webshop inbrengen of een lange prijslijst aanpassen kan een tijdrovend karwei zijn. Het kan ook sneller, door ze te importeren.

Mogelijkheden

Belangrijk

De importeren module is een expert module. Het is een krachtige module met veel mogelijkheden die u toelaten om in korte tijd veel producten te importeren of aan te passen.

Met veel mogelijkheden komt extra verantwoordelijkheid. Hou rekening met deze tips voordat u op grote schaal producten gaat importeren:

  • Neem deze documentatiepagina door voordat u de module gebruikt
  • Zorg ervoor dat u unieke artikelcodes heeft voor uw producten en uw productvariaties, anders kunt u deze achteraf niet meer aanpassen
  • Om te werken met rekenblad en CSV bestanden is een basiskennis van office vereist
  • Start met enkele producten, zodat u een foutieve import gemakkelijk kunt ongedaan maken
  • Bereid u goed voor met een klein aantal producten, zodat u achteraf niet enkele duizenden producten manueel moet verwijderen of aanpassen

U kunt dit onderdeel vinden bij Instellingen > Modules > Producten importeren.

Als Producten importeren niet in het menu staat, pas dan eerst het gebruikersniveau aan naar Expert, bij Instellingen > Gebruikersniveau.

Stap 1: Zorg voor een goed bronbestand

U heeft een bestand nodig waarin uw producten te vinden zijn. Dit kan een rekenblad (spreadsheet) bestand zijn, een export van uw leverancier of een export van een POS. U kunt maximaal 1000 producten per keer importeren. Als u meer producten wil importeren, dan moet u het bestand in meerdere blokken opdelen.

.csv
Dit is een kommagescheiden bestand waarbij elk product op een nieuwe regel staat en de velden gescheiden worden door komma's. (Bekijk een voorbeeld)
Gebruik geen puntkomma's.

.ods
Dit is een rekenblad of spreadsheet bestand in de OpenDocument standaard. (Bekijk een voorbeeld)

De volgende kantoorpakketten zijn geschikt om met OpenDocument Spreadsheet bestanden te werken:

.xml
U kunt ook de XML standaard gebruiken voor het importeren. Zorg voor een root element met daaronder de product elementen. (Bekijk een voorbeeld)
.xls, .xlsx
Niet standaardformaten kunt u het best eerst converteren. U kunt hiervoor LibreOffice of youconvertit gebruiken.

De meeste problemen ontstaan door een importbestand van slechte kwaliteit. Controleer goed.

Stap 2: Kies importeer methode

U kunt op 3 manieren importeren:

Gebruik telkens de verificatie code DOIMPORT (hoofdletters) om de upload te bevestigen.

Stap 3: Controleer

U krijgt nu een overzicht van de geïmporteerde gegevens. Deze gegevens bevinden zich in een tijdelijke database en zijn nog niet definitief geïmporteerd.

Import

Bovenaan kunt u de kolomtitel selecteren.

Zorg ervoor dat de kolommen overeenkomen met de gegevens, anders zullen alle gegevens door elkaar staan en moet u alle producten terug verwijderen.

Alle gegevens kunnen nog aangepast worden. Klik op de cel die u wil aanpassen. Deze wordt als pop-up weergegeven zodat u niet alles in de cel hoeft aan te passen. Klik op een willekeurige plaats om op te slaan. Als er meer dan 15 producten zijn, kunt u onderaan navigeren naar de volgende pagina's.

Delete Soms worden bij het converteren extra rijen (producten) toegevoegd. Verwijder deze producten voor u gaat importeren.

Als u niet wil dat een kolom geïmporteerd wordt, selecteer dan de kolomtitel Verwijderen.

Categorieën en foto's importeren

U kunt ook categorieën importeren. Als de categorienaam die u ingeeft niet bestaat, dan zal een nieuwe categorie aangemaakt worden. Als uw webshop meertalig is, vul dan achteraf de vertalingen van de nieuwe categorie aan.

U kunt foto's importeren door de URL van de foto mee te geven. Een foto in een spreadsheet bestand plaatsen is niet mogelijk, dat zou het bestand veel te groot maken voor een upload. De foto's moeten dus op een internet adres te vinden zijn. De foto's worden automatisch opgehaald, proportioneel verschaald (ook in combinatie met de module High Quality Photos) en er wordt een thumbnail gemaakt. Zorg voor een foto < 1MB met een bestandsformaat .jpg, .gif of .png.

Producten of variaties aanpassen

Als u een product ingeeft met een artikelnaam die reeds bestaat, dan zal het product worden aangepast met de nieuwe gegevens. De namen moeten hiervoor identiek zijn, anders zal een nieuw product worden toegevoegd.

Zorg ervoor dat de kolomtitels van de velden die niet moeten aangepast worden ingesteld staan op "Verwijderen". Anders zullen de gegevens van het product vervangen worden door de lege velden.

Stap 4: Importeer

Controleer de gegevens goed.

Als u zeker bent dat alles correct is, klik dan op Importeren. Het kan even duren alvorens de volgende pagina geladen is, wacht geduldig af en verlaat de pagina niet.

Mogelijke productstatussen

Producten kopiëren uit een andere webshop

U kunt maximaal 1000 producten per keer importeren. Als er meer producten in de bronshop staan, kopieer dan niet alle categorieën tegelijk maar werk in meerdere blokken.

Producten en productfoto's worden automatisch gekopieerd.

Tips

Mogelijke problemen

Ik krijg een wit scherm na het uploaden van mijn bestand
Het bestand is te groot. Deel het op in kleinere bestanden en upload de verschillende bestanden in meerdere keren.
Bij een bestelling is de prijs €0
De prijs kolom moet altijd numeriek zijn. Vul dus geen eurotekens in.
Ik wil meer dan 1000 producten tegelijk importeren / aanpassen
Bij meer dan 1000 producten is uploaden via een web interface niet de geschikte methode.
- U kunt de import opdelen en meerdere keren importeren.
- U kunt het importeren / aanpassen automatiseren met de API.
Speciale tekens zoals € en é worden niet geïmporteerd
De importeren module gebruikt standaard de UTF-8 bestandscodering. Bestanden met een andere codering kunnen geïmporteerd worden maar geven mogelijk problemen op speciale tekens. In de meeste tekstverwerkers kunt u bestanden converteren naar UTF-8. Dit is voor elk programma verschillend, daarom kunnen we hier geen support voor geven. Raadpleeg de helpfunctie van uw tekstverwerkingsprogramma.
Mijn tekst staat over meerdere kolomen bij het importeren van een CSV bestand
Dit komt omdat de waarden niet gescheiden zijn door komma's maar waarschijnlijk door puntkomma's.

Normaal gezien kan ons systeem dat detecteren: als er meer puntkomma's dan komma's in het bestand staan, dan gaat de module ervan uit dat de waarden door puntkomma's gescheiden zijn. Maar als er meer komma's dan puntkomma's in het bestand staan werkt deze detectie niet. Zorg in dit geval voor een geldig CSV (= Comma Separated Values) bestand.

Volgende pagina: Cadeaubonnen en vouchers >>>

Overzicht